STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Produkty DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.
THT THT Tetrahydrotiofen (Czterowodorotiofen, Scentinel T)
Nawaniacz do gazu, ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu.
DOX-1
>>Pobierz kartę cherakterystyki dla THT(Scentinel T)
>>Pobierz specyfikację techniczną dla THT(Scentinel T)


Opis chemiczny:
Nazwa chemiczna: Tetrahydrotiofen, (Czterowodorotiofen, Scentinel T)
Wzór chemiczny: C4H8 S
Numer CAS: 110-01-0
Numer WE: 203-728-9

Typowe właściwości:
Wygląd i forma w 20o C: Ciecz bezbarwna o nieprzyjemnym, penetrującym zapachu
Masa cząsteczkowa: 88,17 g / mol
Prężność par w 20oC: 20 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Temperatura wrzenia: 119 ÷ 123o C
Temperatura zapłonu: 15o C
Temperatura topnienia: -96o C
Gęstość w 20o C: 0,999 g / cm3

Specyfikacja wartościowa:
Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość THT % wag 99,0 - DJCHEM-240/03 (GC)
2 Wyglądo C - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna
Oznaczenia

DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A  DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl