STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Produkty DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.
TRIETYLOAMINA TEA TRIETYLOAMINA (C2H5)3N

TEA; TRIETYLOAMINA; (C2H5)3N
TRIETYLOAMINA
>>Pobierz specyfikację techniczną dla TEAOpis chemiczny:
Nazwa chemiczna: Trietyloamina
Wzór chemiczny: (C2H5)3N
Numer CAS: 121-44-8
Numer WE: 204-469-4

Typowe właściwości:
Wygląd w 20o C: Ciecz bezbarwna o zapachu amoniaku
Masa cząsteczkowa: 101,19 g / mol
Prężność par w 20o C: 69 hPa
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nieograniczona poniżej 18o C
Temperatura wrzenia: 89,5o C
Temperatura zapłonu: -11o C
Temperatura topnienia: -115o C
Gęstość w 20o C: 0,73 g / cm3
Gęstość par względem powietrza: 4,2

Specyfikacja wartościowa:
Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Stężenie TEA w części organicznej % wag. 99,3 - DJCHEM-001/04 (GC)
3 Kolor APHA - 20 DJCHEM-204/04; ISO 6271:1997

Oznaczenia:


DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A  DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A  DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl