STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Produkty DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.
SEHA SEHA 34 Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)
Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego),(C2H4SO3Na)2-N-OH.
Wysoko-efektywny antyutleniacz, wykorzystywany jako wywoływacz w fotografii kolorowej, w szczególności w fotografii satelitarnej
DEHA
>>Pobierz specyfikację techniczną dla SEHA 34


Opis chemiczny:
Nazwa chemiczna: Hydroksyloamina soli disodowej kwasu Bis(etanosulfonowego)
Wzór chemiczny: (C2H4SO3Na)2-N-OH
Numer CAS: 133986-51-3
Numer WE: -

Typowe właściwości:
Wygląd w 20o C: Ciecz lekko-żółta do żółto-brązowej
Masa cząsteczkowa: 293,2 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Całkowita poniżej 50 %
Temperatura krzepnięcia: -15o C
Gęstość w 20o C: 1,32 ± 0,05 g / cm3

Specyfikacja wartościowa:
Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Zawartość SEHA % wag. 32,0 36,0 DJCHEM-230/02
2 pH w 20o C - 8,0 11,0 Pehametr
3 Gęstość w 20o C g / cm3 1,27 1,37 PN-92/C-04504; ISO 758:1976
4 Wygląd - Przezroczysty bez wtąceń Wizualna

Oznaczenia:


DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl