STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Produkty DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.
DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A DOX-S (Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem)
Antyozonant i antyutleniacz używany w kauczukach naturalnych i sztucznych, w oponach oraz w wyrobach kauczukowych.
>>Pobierz specyfikację techniczną dla DOX-SOpis chemiczny:
Nazwa chemiczna: Mieszanina 6PPD i produktów reakcji 6PPD ze styrenem
Wzór chemiczny: N-(1,3-dimetylobutylo)-N’-fenylo-p-fenylenodiamina wraz z produktami styrenowania: N-(x-[α-metylobenzylo]fenylo)-N’-(1,3-dimetylobutylo)-pfenylenodiamina (x=2 lub 3 lub 4)
Numer CAS dla 6PPD: 793-24-8
Numer CAS dla produktów styrenowania: brak

Typowe właściwości:
Wygląd i forma w 20oC: brązowa, lepka ciecz
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 0,9 ÷ 1,1 g / cm3

Specyfikacja wartościowa:
Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Gęstość w 20o C g / cm3 0,9 1,1 ISO 758:1976
2 Lepkość w 50o C mPa•s - 250 DJCHEM-212/00
3 Zawartość 6PPD % wag. 58,0 62,0 DJCHEM-210/04(GC)
4 Zawartość produktów strenowania 6PPD % wag. 38,0 42,0 DJCHEM-210/04 (GC)
5 Części nierozpuszczalne w acetonie % wag. - 0,5 DJCHEM-211/01
Zastosowanie:
  • DOX-S jest używany w oponach oraz w wyrobach wykonanych z kauczuku np. w taśmach przenośnych, o-ringi, wężach, podkładkach, uszczelkach, piórach wycieraczek, w celu zapewnienia długotrwałej ochrony.
  • DOX-S jest trwałym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu przy wielokrotnym zgniataniu dla wielu naturalnych i syntetycznych elastomerów.
  • DOX-S , w porównaniu do innych p-fenylenodwuamin, z uwagi na zawartość dodatkowych podstawników alkiloaromatycznych w strukturze 6PPD jest mniej podatny na migrację oraz wymywanie z produktów, w których skład wchodzi.
Dodatkowe informacje:
  • Przepisy transportowe: UN 3082, 9, III.
Pakowanie:
  • Beczki metalowe 200 L lub autocysterna.
  • Okres przechowywania minimum 2 lata dla produktu przechowywanego w oryginalnych opakowaniach.
Oznaczenia:

DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A  DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl