STRONA GŁÓWNA MAPA WITRYNY DRUKUJ   In PolishPolski In EnglishAngielski  
 
DJCHEM Chemicals Poland
Produkty DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.
DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A DOX-2 (Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin)
ANTYOZONANT DOX - 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów. DOX-2
>>Pobierz specyfikację techniczną dla DOX-2Opis chemiczny:
Nazwa chemiczna: Mieszanina Diarylo-p-fenylenodiamin
Wzór chemiczny: R2C6H3NHC6H4NHC6H3R2, R = H lub CH3
Numer CAS: 68953-83-3
Numer WE: 273-226-2

Typowe właściwości:
Wygląd i forma w 20o C: Czarno-brązowy, półstały
Masa cząsteczkowa: ~300 g / mol
Rozpuszczalność w wodzie w 20oC: Nierozpuszczalny
Rozpuszczalniki organiczne: Rozpuszczalny w acetonie, toluenie, ksylenie
Temperatura topnienia: 50 ÷ 70o C
Temperatura rozkładu: > 200o C
Gęstość w 20o C: 1,00 ÷ 1,20 g / cm3

Specyfikacja wartościowa:
Specyfikacja wartościowa
Lp. Parametr Jednostka Specyfikacja Metoda badania
Min Max
1 Gęstość w 25o C g / cm3 1,000 1,200 DJCHEM-401/00 ISO 758:1976
2 Lepkość w 50o C mPa•s - 3000 DJCHEM-212/00
3 Lepkość w 70o C mPa•s - 250 DJCHEM-212/00
4 Składniki aktywne % wag. 85,0 - DJCHEM-210/04 (GC)
Zastosowanie:
  • ANTYOZONANT DOX - 2 jest silnym antyozonantem, silnym antyutleniaczem oraz czynnikiem przeciwdziałającym pękaniu wielu naturalnych i sztucznych elastomerów.
  • ANTYOZONANT DOX - 2 jest szeroko używany jako stabilizator dla emulsji barwiącej SBR. Nawet najniższe pH występujące podczas koagulacji kałczuku nie uszkadza go, dostarcza on także doskonałej ochrony podczas suszenia, przechowywania oraz wytwarzania SBR.
Bezpieczeństwo i posługiwanie się.
  • Zgodnie z zarządzeniami EEC, praktycznie nie szkodliwy podczas połknięcia.
  • Ostra ustna toksyczność: LD 50 (szczur) 4 g/kg
  • Praktycznie nieszkodliwe podczas wchłonięcia przez skórę,
  • ANTYOZONANT DOX - 2 może być użyty do produktów przeznaczonych do kontaktu z pożywieniem zgodnie z przepisami FDA 175.105 (Lepkość) i 177.2600 ( Wyroby kauczukowe przeznaczone do ponownego użycia).
  • Przepisy transportowe: DOX-2 jest klasyfikowany jako bezpieczny.
Pakowanie
  • Beczki metalowe, 200 kg netto lub isokontener – cysterna
  • Okres przechowywania: 6 miesięcy, jeśli przechowywało się nie otwarte oryginalne pojemniki w normalnych warunkach.
  • Jeśli materiał przechowywany jest luzem przez dłuższy czas, zaleca się, aby temperatura cystern utrzymywała się na poziomie ok. 60 oC, jako że ANTYOZONANT DOX-2 może ulec rozkładowi jeśli jest poddawany wysokim temperaturom przez dłuższy okres czasu.
Oznaczenia

DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A  DJCHEM CHEMICALS POLSKA S.A
Copyright © 2014 DJCHEM CHEMICALS POLAND ul. Łukasiewicza 11a, 05-200 Wołomin, Polska tel: +48 (22) 787-63-46, E-mail: djchem@djchem.com.pl